Organizowana przez nas konferencja jest odpowiedzią na nieustannie rosnące zainteresowanie akustyką wśród studentów licznie powstających kierunków studiów związanych z tą dziedziną nauki na uczelniach w całej Polsce. Dotychczasowe edycje z roku na rok gromadziły coraz większą liczbę osób, a w ostatnich edycjach regularnie brało udział blisko sto osób. Pozwala to jednoznacznie stwierdzić, że istnieje realne zapotrzebowanie na taką formę wymiany wiedzy i doświadczeń, która byłaby dostosowana do potrzeb studenckich. Organizacją tegorocznej edycji zajmuje się Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Akustycznego wraz z Kołem Naukowym Akustyki Architektonicznej działającym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoim patronatem konferencję objął Prorektor AGH, prof. dr hab. inż. Rafał Dańko, a główne obrady odbędą się w sali audytoryjnej Centrum Dydaktyki AGH.